Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze updates.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

30 jan '24 Nieuwe Kaaimanstaks met aangescherpte tanden

Een audit van het Rekenhof van april 2023 bracht enkele tekortkomingen en vermeende misbruiken in het kader van de zogenaamde Kaaimantaks naar voren. De regering kopte deze voorzet van het Rekenhof snel en efficiënt binnen en werkte een wetsvoorstel uit om de Kaaimantaks te herwerken waarin de “achterpoorten” gesloten werden. Zeer recent, op 23 november 2023, werd de uitkomst van deze oefening bekend gemaakt en geformaliseerd, door indiening van een ontwerp van programmawet in het parlement, waarin enkele belangrijke wijzigingen van de huidige Kaaimantaks zijn opgenomen. De wettekst werd na het doorlopen van het parlementair proces in verschillende commissies op 21 december 2023 goedgekeurd.

Na de introductie van de kaaimantaks 1.0 (anno 2015) en ingrijpende wijziging ervan met de Kaaimantaks 2.0 (anno 2018), geldt vanaf 1 januari 2024 een verstrengde versie van de Kaaimantaks (in de wandelgangen spreekt men van de “Kaaimantaks 2.1”). Deze heeft verregaande gevolgen voor o.a. Nederlandse Stichtingen Administratiekantoor en Franse Sociétés Civil Immobilière. Structuren die bij vermogende en ondernemende families vaak bona fide ingezet worden in het kader van hun vermogens- en successieplanning. Wat is de impact van de beoogde wetswijziging voor hen?

Wat is de kaaimantaks?

Ter herinnering, de Kaaimantaks werd geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat Belgen die via zogenaamde “juridische constructies” vermogen aanhielden in het buitenland, en daarop in het buitenland geen (of amper) belasting betaalden, in België toch belast zouden worden.

Het betreft in essentie een doorkijkbelasting. De inkomsten die de buitenlandse juridische constructie ontvangt, worden fiscaal toegerekend aan de Belgische oprichter ervan, alsof die ze rechtstreeks in België zelf zou hebben ontvangen. 

In aanvulling van deze fiscale transparantie voorziet de Kaaimantaks ook dat uitkeringen die door de juridische constructie aan Belgische onderdanen worden gedaan onder voorwaarden belastbaar zijn in België.

Technische wijzigingen

De Kaaimantaks was al zeer technisch en ingewikkeld. De relevante bepalingen liggen verspreid over verschillende wettelijke bepalingen en bepalingen uit diverse KB’s. Een heel groot aantal van de nieuwe regels bouwt daarop voort of voorziet in een “verduidelijking” van deze regels. Een grondige analyse hiervan zou ons echter te ver leiden.

Wijzigingen voor Nederlandse STAK’s en Franse SCI’s

Daarnaast worden, zoals aangehaald in de introductie, een aantal buitenlandse structuren – waar vaak van gebruik gemaakt wordt in de context van estate planning – specifiek geviseerd.

Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse Stichting Administratiekantoor (afgekort: de “STAK”). De Nederlandse STAK is een certificeringsvehikel dat al sinds jaar en dag gebruikt wordt, ook door Belgische families, om opsplitsing te maken tussen de juridische en de economische eigendom van de gecertificeerde activa (veelal aandelen van een Belgische vennootschap). Hoewel het principieel te betreuren valt dat de STAK onder Kaaimantaks valt – er is immers geen sprake van een buitenlandse fiscale constructie met als doel belastingen te vermijden – is dit op zich niet nieuw. De STAK werd ook al in de vorige versie van de Kaaimantaks als een juridische constructie bestempeld. Dit wordt nu nogmaals bevestigd. Nieuw is wel dat de Kaaimantaks 2.1 het uitdrukkelijk mogelijk maakt om bepaalde “uitkeringen” uit de STAK in België te belasten. Wat ingaat tegen het principe van de fiscale transparantie van deze structuur. En waardoor de inkomsten of gerealiseerde meerwaarden die via een Nederlandse STAK uitgekeerd worden tweemaal (!) belast kunnen worden in België. Zonder dat in enige ontheffing van dubbele belasting wordt voorzien.

Doordat in de parlementaire werkzaamheden, voor het eerst, verduidelijkt wordt dat de fiscale transparantie voorzien in de Belgische certificeringswet van 1998 primeert op de Kaaimantaks hoeft de impact van de Kaaimantaks 2.1 voor Belgische NV’s en BV’s die voldoen aan de voorwaarden gesteld in deze wet niet dramatisch te zijn. Voor andere vennootschapstypes (vb. een STAK CommV structuur), of voor families die bepaalde activa rechtstreeks certificeerden via een STAK liggen de zaken er helemaal anders voor. Daar is het risico op dubbele belasting – ondanks een aantal “verduidelijkingen” dat zij principieel niet geviseerd zullen worden in een continuïteitsgedachte – veel hoger.

In de praktijk merkt men alvast dat de meeste Belgische families geen risico’s nemen, en dat massaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de STAK aan het toepassingsgebied van de Kaaimantaks te onttrekken door de zetel van werkelijke leiding naar België te verplaatsen.

De Kaaimantaks 2.1 kan ook voor een Franse Société Civil Immobilière (afgekort : de “SCI”), een vehikel dat veel gebruikt wordt voor de aankoop van Frans vastgoed, in bepaalde situaties negatieve fiscale gevolgen teweeg brengen.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de Kaaimantaks 2.1 is voorzien op 1 januari 2024, wat wil zeggen dat ze van toepassing zal zijn voor uitkeringen gedaan vanaf, en inkomsten behaald door de juridische constructie, 1 januari 2024.

Door Laurens Gastmans

Laurens Gastmans, bestuurder van MILOS bv, behaalde een master in de rechten aangevuld met een master-na-master fiscaliteit, beiden aan KU Leuven. Dankzij zijn eerdere werkervaring in een Brussels advocatenkantoor heeft hij de nodige kennis en vaardigheden vergaard om de functie estate planner & family officer bij Truncus verdere invulling te geven. Ook bij ons zal hij vermogende families bijstaan bij hun vermogens- en successieplanning, en de fiscaliteit die er onlosmakelijk aan verbonden is. Laurens is gehuwd.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze updates.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.