We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

Betalingsvoorwaarden

De facturen van Truncus zijn contant betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening vermeld op de factuur. 

Indien een Partij te laat betaalt, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met interest gelijk aan 1% per begonnen maand. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 62 EUR. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.