We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

Als gereglementeerde onderneming staan we voor duurzame groei van een vermogen binnen een lange termijnrelatie met onze klant. Deze zin voor continuïteit zetten we als waarde heel concreet in de praktijk.  

Kennis is het fundament van ons vermogensbeheer en van onze andere diensten.

 • We begeleiden tientallen vermogende families in de monitoring en de analyse van hun vermogen. Jarenlange ervaring, gekoppeld aan een eigen databank, zorgt voor een duidelijk inzicht in welke investeringsstrategieën over de jaren heen tot een goed rendement leiden.
 • Onze investeringsfilosofie en ons investeringsproces vinden hun oorsprong in fundamentele analyse. We hechten weinig belang aan voorspellingen en we laten ons helemaal niet leiden door korte termijn marktbewegingen.
 • Kennis van de doelstellingen van de klant is voor ons van het hoogste belang. Kennis over de ervaring die onze klant heeft met investeren is eveneens erg belangrijk. Deze kennis stelt ons in staat om een professioneel beheer en opvolging op maat uit te werken en aan te houden.

Vermijden van kapitaalverlies 

 • Veel (ondoordachte) beleggingen monden uit in structureel kapitaalverlies of m.a.w. het definitief verlies van geïnvesteerd geld. Structureel kapitaalverlies is nu net datgene wat Truncus verstaat onder risico en wat het absoluut wilt vermijden. Risico wordt in de wereld van vermogensbeheer echter vaak omschreven als volatiliteit, het op en neer gaan van de financiële markten. Beleggers stappen er vaak, gedreven door emoties, op het verkeerde moment uit en lijden al te vaak verlies.
 • Truncus ziet volatiliteit in aandeelprijzen als een opportuniteit: het geeft de kans om tegen een lagere waardering te investeren in kwaliteitsvolle bedrijven. Algemene marktcorrecties zorgen voor instapmogelijkheden die in een private, onderhandelde transactie nooit mogelijk zouden zijn
 • Als gereglementeerde onderneming voldoen we aan de hoogste compliance en integriteitsnormen binnen als onze activiteiten.

Multidisciplinaire Family office

 • We zijn een moderne alomvattende family office waarbij onze gepersonaliseerde aanpak resulteert in een geconsolideerd en gedetailleerd overzicht van uw totaal patrimonium.
 • Truncus zorgt voor een totale ‘ontzorging’ van uw vermogen door de administratie, kostencontrole en risicobeheer op zich te nemen.
 • Truncus is een multi family office. Dit laat ons toe om onze ervaring te delen over families heen.
 • Truncus heeft de kennis en ervaring in huis om u te helpen in het realiseren van uw doelstellingen door concreet en duidelijk advies te geven met betrekking tot investeringen en dit binnen het omschreven kader van een FSMA vergunning.

Co-investering

 • We investeren samen met u mee in onze investeringsfilosofie. 
 • De managing partners en hun familie investeren samen met u mee. Zo aligneren we onze belangen.

We zijn een partnerschap

 • Het partnerschap betekent dat de effectieve leiding van Truncus elke dag bezig blijft met de essentie: onze klanten begeleiden en investeringsbeslissingen adviseren die tot duurzame aangroei van een vermogen leiden.
 • Het management van Truncus is mede-eigenaar. Hieruit volgt dat we volledig afhankelijk zijn van onze klanten. Het belang van de klant is ons belang.
 • Communicatie en een open relatie met de klant zijn voor ons belangrijk. Als ondernemers staan we open voor nieuwe inzichten, goede raad of pertinente opmerkingen.

Verantwoordelijkheidszin

 • Naar onze klanten toe houden we het hoogste niveau van verantwoordelijkheid aan. Dit betekent dat we duidelijke afspraken maken en met onze klant doelstellingen formuleren. We houden verantwoordelijkheid over het investeringsproces en we waken over de discipline waarmee dit tot uitvoering komt.  Deze verantwoordelijkheidszin wordt aangehouden over veranderende familiale- en marktomstandigheden heen.

Volledige transparantie in vergoeding

 • We geloven dat eerlijkheid het begin- en eindpunt is van een vermogensbeheerrelatie. Het spreekt voor zich dat we volledig transparant zijn in onze vergoedingsstructuur. We hanteren hierin het principe dat we enkel door onze klanten betaald worden. Dit betekent dat we onze investeringen enkel selecteren op basis van fundamentele en volledig onafhankelijke analyse.