We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

We investeren consistent en met een veiligheidsmarge

Vermijden van structureel kapitaalverlies is de basisfilosofie van ons vermogensbeheer. Wij hechten groot belang aan veiligheidsmarge, voldoende spreiding en consistentie.

 

 • Het is onze overtuiging dat werkelijke vermogensopbouw enkel mogelijk is indien structureel kapitaalverlies vermeden wordt. 
 • We hebben een absolute voorkeur voor die investeringen waar de kans op kapitaalverlies minimaal is én die een correct rendement voorhouden.  Beleggingen die hoge winsten op korte termijn beloven maar hand in hand gaan met ongeoorloofde risico’s wijzen we van de hand. 
 • We voeren een lange termijn investeringsbeleid. Dit gaat gepaard met objectieve analyse. Deze objectiviteit is nodig om tegen lage waardering te kopen en de investering te houden of uit te breiden ook als het marktsentiment volledig tegen zit. We verkopen als de marktprijs de intrinsieke waarde overschrijdt of onze analyse aangeeft dat de fundamentele redenen om het bedrijf in portefeuille te houden, gewijzigd zijn. 
 • Kenmerken van onze investeringsfilosofie zijn veiligheidsmarge, consistentie en spreiding.
   
  • Veiligheidsmarge
   • Wij selecteren investeringen met voldoende veiligheidsmarge.
   • Veiligheidsmarge is het geheel van elementen die de kans op structureel verlies van kapitaal minimaliseren.
   • Wij zoeken inzicht in de kern van de zaak en hechten belang aan fundamentele waardering om elementen van veiligheidsmarge te identificeren. 
     
  • Consistentie
   • Onze selectie van investeringen gaat gepaard met een visie op lange termijn.
   • We waken over de consistentie van het gevoerde investeringsbeleid én van de waarde van de onderliggende investeringen.
   • We eisen 100% transparantie bij onze investeringen.
   • We zorgen voor een duurzame opvolging en rapportering.
     
  • Spreiding
   • Onze selectie van investeringsfondsen kent een belangrijke spreiding zowel van het soort investering, de plaats van investeren als het beheer ervan.
   • We bouwen een gespreide portefeuille uit met investeringen die gekenmerkt worden door veiligheidsmarge en consistentie in aanpak.

Investeren staat gelijk met een actie die – na fundamentele analyse – een behoud van kapitaal belooft en samen komt met een correct rendement. Acties die niet aan deze voorwaarden voldoen zijn louter speculatief.

Benjamin Graham