We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

Succesvolle investeerders zien het geheel als meer dan de som van de individuele bouwstenen

Onze geschiedenis leert dat een patrimonium echt rendeert indien investeerders oog hebben voor het geheel. Om klanten met complexe vermogens te helpen met deze totaalbenadering, bieden we de diensten vermogensmonitoring, financiële planning en administratieve opvolging aan.

 

Vermogensmonitoring

Vermogensopvolging

 • Inventarisatie van effectenportefeuilles, private equity, vastgoed, leningen, pensioenkapitalen, collecties en schulden
 • Opvolging van transacties en kosten
 • Lange termijn visie op het patrimonium
 • Opstellen en bewaken van de familiale doelstellingen
 • Vermogensanalyse
  • Controle van kosten en afspraken
  • Diepgaande analyse van behaalde rendementen
  • Grondige risicoanalyse
  • Benchmarking
    
 • Vermogensrapportering
  • Periodiek geconsolideerd overzicht en overleg
  • Inzicht in risico en rendement
  • Inzicht in portefeuilleconcentratie
  • Inzicht in asset allocatie 

Financiële planning

 • Structurering van het vermogen
 • Financiële – en pensioenplanning
 • Renteniersbegeleiding
 • Successieplanning
 • Fiscale begeleiding
 • Begeleiding van de volgende generatie en kennisoverdracht


Administratieve opvolging

 • Boekhouding
 • Belastingaangifte
 • Opvolging burgerlijk maatschap, holdings, patrimoniumvennootschappen, VZW’s en private stichtingen
 • Secretariaatswerk

 

Ik sta er niet alleen voor, Truncus staat aan mijn zijde.

Klant Family office sedert 2009